Dienstverlening

Bouwkundig Bureau Status Quo verzorgt voor u een tweetal specifieke dienstverleningen. Op de eerste plaats betreft dit de specialisatie 'Bouwkundige vooropnamen.' Daarnaast kunnen eveneens ‘Overige bouwkundige inspecties' worden uitgevoerd.

Bouwkundige vooropnamen
Tijdens de uitvoering van sloop-, nieuwbouw- en vernieuwbouwwerkzaamheden, bodemsaneringen of infrastructurele werkzaamheden, bestaat de kans op schade aan omliggende objecten.
Deze schade kan ontstaan door trillingen als gevolg van onder meer hei- en sloopwerkzaamheden, bouwverkeer of verplaatsing van grond.

Om die reden is het raadzaam om de technische staat van de belendende objecten bij een bouwlocatie van tevoren goed vast te leggen, de zogenaamde ‘Vooropname.' Een gedegen Vooropnamerapport biedt de opdrachtgever bescherming tegen onterechte schadeclaims. Eventuele kosten bij een schadeafwikkeling zijn daarmee beter beheersbaar!

Bij een Vooropname wordt visueel de technische staat van bouwwerken beoordeeld en vastgelegd, maar ook opname van infrastructuur, groenvoorzieningen en tuinen behoren tot de mogelijkheden. De staat van deze objecten wordt hierbij vakkundig fotografisch vastgelegd. Ter begeleiding van elke foto wordt locatie, aard en omvang van de geconstateerde schade ingesproken op een memorecorder. De originele digitale foto's worden op CD/DVD gebrand waarbij de nummering van de foto's verwijst naar de toelichting in het Vooropnamerapport.

Ondergetekende heeft sinds 1995 ruime kennis en ervaring opgedaan met verschillende inspectiemethodieken, het analyseren van technische risico's bij sloop-, nieuwbouw- en vernieuw- bouwwerkzaamheden en in het rapporteren van de bevindingen.

Over het algemeen zijn opdrachtgevers zeer tevreden over inhoud en lay-out van de rapportage. Indien gewenst kunnen referenties worden overlegd.

Bouwkundig Bureau Status Quo is gespecialiseerd in het documenteren van de zichtbare aanwezige schade aan objecten vóór aanvang van de werkzaamheden.

Hierdoor kan bij eventuele schadeclaims direct de werkelijk ontstane schade worden bepaald.

Een bouwkundige vooropname kan daarom in veel gevallen in het belang zijn van de eigenaar van een gebouw, bouwwerk of ander object. Een eigenaar kan zijn: een overheidsinstelling zoals een gemeente of provincie, een ontwikkelaar, aannemer, bedrijf of een particulier.


Mogelijkheid om flyer te downloaden

[ Download flyer ‘Bouwkundige vooropname' ]

Om PDF's te kunnen bekijken heeft u Adobe Acrobat Reader nodig, klik op het logo hieronder om deze gratis te downloaden.
Overige Bouwkundige inspecties

De bouwkundige inspecties die door Bouwkundig Bureau Status Quo worden uitgevoerd hebben tot doel, de opdrachtgever en eventueel derden inzicht te verschaffen in de aard en omvang van de aanwezige gebreken en/of bijzonderheden van een gebouw of bouwwerk.

Hierbij valt te denken aan een technische keuring in verband met aan-/ of verkoop van een woning of bedrijfsruimte, een technische inspectie in verband met een schade of een inspectie in verband met renovatie- en/of nieuwbouwwerkzaamheden.

NB: voor nadere informatie over eventuele andersoortige opnamen en inspecties, kunt u contact met ons opnemen via de ‘Contactpagina.'