Doelstelling

Bouwkundig Bureau Status Quo richt zich voornamelijk op het technisch inspecteren en vastleggen van ‘de toestand waarin iets zich op een bepaald tijdstip bevindt', oftewel de ‘Status Quo'.

Door middel van duidelijke en complete registraties worden geconstateerde gebreken en/of bijzonderheden van gebouwen, bouwwerken en andere objecten inzichtelijk gemaakt.
Hierdoor kunnen betrokken partijen (beheers-)maatregelen treffen, om verdere schade (en daarmee samenhangende kosten) te voorkomen.