Algemene voorwaarden

Bouwkundig Bureau Status Quo hanteert geen specifieke algemene voorwaarden. Voor de rechten en plichten bij een overeenkomst verwijzen wij naar de vigerende wettelijke regels.