Diensten

Kwaliteitsinspecties / toezicht

Met een periodieke inspectie wordt een algemeen inzicht gegeven van de technische kwaliteit van het bouwwerk, de organisatie van de bouwplaats en (bouw-)veiligheid. De inspecties zijn gericht op nieuwbouw, vernieuwbouw, renovatie en restauratieprojecten.

Bouwkundige vooropname

Bij de uitvoering van werkzaamheden zoals heiwerk, grondwerkzaamheden en bouwkundige werkzaamheden kan in bepaalde situaties het risico ontstaan dat …

Voorschouw en oplevering

Voordat een gebouw wordt opgeleverd is het raadzaam enkele weken van tevoren een voorschouw te doen waarbij alle gebreken en tekortkomingen worden gerapporteerd.

Begeleiding VVE

Ten behoeve van het onderhoud en het behoud van appartementencomplexen kan Status Quo de Vereniging Van Eigenaren technisch ondersteunen.

Aankoop- / verkoopkeuring

Voor aankoop van een woning of bedrijfspand is het raadzaam een keuring te laten uitvoeren om een indruk te krijgen van de huidige technische staat.

Inspectie scheurvorming / lekkage / etc

Bij schade aan bouwwerken is het raadzaam om eerst de mogelijke oorzaak van de gevolgen (schade) te onderzoeken voordat de schade wordt hersteld.

Kwaliteitsinspecties / toezicht

Met een periodieke inspectie wordt een algemeen inzicht gegeven van de technische kwaliteit van het bouwwerk, de organisatie van de bouwplaats en (bouw-)veiligheid. De inspecties zijn gericht op nieuwbouw, vernieuwbouw, renovatie en restauratieprojecten.

Bouwkundige vooropname

Bij de uitvoering van werkzaamheden zoals heiwerk, grondwerkzaamheden en bouwkundige werkzaamheden kan in bepaalde situaties het risico ontstaan dat …

Voorschouw en oplevering

Voordat een gebouw wordt opgeleverd is het raadzaam enkele weken van tevoren een voorschouw te doen waarbij alle gebreken en tekortkomingen worden gerapporteerd.

Begeleiding VVE

Ten behoeve van het onderhoud en het behoud van appartementencomplexen kan Status Quo de Vereniging Van Eigenaren technisch ondersteunen.

Aankoop- / verkoopkeuring

Voor aankoop van een woning of bedrijfspand is het raadzaam een keuring te laten uitvoeren om een indruk te krijgen van de huidige technische staat.

Inspectie scheurvorming / lekkage / etc

Bij schade aan bouwwerken is het raadzaam om eerst de mogelijke oorzaak van de gevolgen (schade) te onderzoeken voordat de schade wordt hersteld.