Voorschouw en oplevering

Voordat een gebouw wordt opgeleverd is het raadzaam enkele weken van tevoren een voorschouw te doen waarbij alle gebreken en tekortkomingen worden gerapporteerd. De bouwer kan in de periode tot de oplevering dan de voorschouwpunten afhandelen.
Tijdens de oplevering worden alle gebreken aan het gebouw opgenomen en gerapporteerd. Dit rapport kan dienen als bijlage bij het proces-verbaal van oplevering.